đã viết đánh giá Trung Tâm TOEIC Sao Khuê (toeicsaokhue.com)5

Khuyến khích

có cải thiện tiếng anh

Ưu điểm:
giáo viên dạy dễ hiểu tài liệu có chọn lọc phòng học khá thoải mái và có máy lạnh

Khuyết điểm:
nhà gửi xe chật và bị tính phí

Trải nghiệm:
giáo viên nhiệt tình và tạo cảm giác thoải mái trong giờ học