100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- Chất lượng dịch vụ tư vấn, chăm sóc tốt.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ.
- Giáo viên có nhiều phương pháp giảng dạy và luôn đổi mới.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khá là bất ngờ vì ngoài mong đợi.
- Số lượng học viên từ 6 người đổ lại.
- Học hoàn toàn với 100% giáo viên nước ngoài.
- Có khóa học bổ sung hữu ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn