100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- 100% giáo viên nước ngoài.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Môi trường thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vì là 100% giáo viên nước ngoài nên mình có động lực thúc đẩy học tốt hơn.
- Thầy giáo Austin dạy dễ hiểu.
- Lớp phát âm mình học thầy John phát âm chuẩn.
- Hiện tại mình học khóa cho người mới bắt đầu từ đầu, tới nay là gần 3 tháng. Khả năng nói của mình đã cải thiện, mình đã biết giao tiếp, bắt đầu từ đầu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn