100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- 100% giáo viên nước ngoài.
- Nhiệt tình hướng dẫn.
- Tiện ích học tốt.

Điểm cần cải thiện

- Tư vấn nhiều hơn về cách học ở nhà.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy thích thú, học viên mới nên tương tác nhiều hơn với giáo viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn