100% Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

100% Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài đứng lớp 100%.
- Có trợ giảng tham gia từng buổi học.
- Số lượng học viên phù hợp với lớp học.

Điểm cần cải thiện

- Khóa cafe cuối tuần.

Trải nghiệm và lời khuyên

Vui, hữu ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn