Chất Lượng Dạy Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Dạy Học Tốt

Ưu điểm

- Học trực tiếp với giáo viên nước ngoài.
- Chất lượng dạy học tốt.
- Tài liệu và phương pháp dạy tốt.
- Nhân viên nhiệt tình, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

- Đổi loa chất lượng hơn (hơi rè khi nghe).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm hoàn toàn ổn khi học ở TES.
- Lời khuyên: chuẩn bị trước bài ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn