Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ Tiện Nghi | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ Tiện Nghi

Ưu điểm

- Giáo viên, trợ giảng vô cùng thân thiện, nhiệt tình, có tâm trong việc giảng dạy.
- Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi.
- Luôn có hoạt động ngoại khóa, trò chơi tại lớp học.

Điểm cần cải thiện

- Máy chiếu cần được nâng cấp mới.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Việc học tại trung tâm rất vui, giúp bản thân hòa đồng hơn, trình độ tiếng Anh được nâng cao.
- Những bạn học viên mới nên tìm hiểu và tìm đến trung tâm Triangle English.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn