Giáo Viên Bản Xứ | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Bản Xứ

Ưu điểm

- Giáo viên bản xứ trực tiếp giảng dạy.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình.
- Số lượng học viên phù hợp.

Điểm cần cải thiện

- Máy chiếu hay bị giật.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá thú vị, giáo viên bản xứ thân thiện tạo không khí thoải mái trong lớp học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn