Giáo Viên Người Bản Xứ | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Người Bản Xứ

Ưu điểm

- Dạy tiếng Anh tốt.
- Giáo viên người bản xứ.
- Tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Đồng hồ hư.
- Máy chiếu hư.
- Thang máy cho học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm tốt, uy tín, nên học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn