Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Nhân viên tư vấn, chăm sóc nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện.
- Giáo viên năng động, nhiệt tình, tận tình và kiên nhẫn với học viên.
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ, đẹp, hiện đại, đáp ứng đầy đủ để tổ chức nhiều hoạt động bổ ích.

Điểm cần cải thiện

- Có thêm nhiều ưu đãi, dịch vụ cho học viên trải nghiệm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tại trung tâm được giáo viên và nhân viên chăm sóc rất tận tình. Lớp học hòa đồng, vui vẻ, tạo không khí để dễ học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn