Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Tốt phát âm.
- Giáo viên nhiệt tình.
- Giáo trình đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

- Projector.
- Nóng, thiếu không khí.
- Đồng hồ hư.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mới học chưa có trải nghiệm nhiều, cần thêm thời gian.
- Talk with everybody.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn