Học Phí Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Hợp Lý

Ưu điểm

- Học với người bản xứ 100%.
- Phòng đầy đủ tiện nghi.

Điểm cần cải thiện

- Giáo trình học tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mức phí tầm trung với giáo viên bản xứ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn