Giáo Viên Đa Dạng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Đa Dạng

Ưu điểm

- Đề cương, hand out tốt, rõ ràng, chọn lọc, có nhiều tips về cách ôn tập.
- Giáo viên đa dạng.

Điểm cần cải thiện

- Lỗi đánh máy, đề cương cần sửa lại vài chỗ để hoàn thiện hơn.
- Tạo điều kiện môi trường để các bạn giao tiếp, speaking nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Xem tài liệu nhiều và kết hợp với tự học, xem thêm online courses càng tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn