Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Profile giáo viên cao.
- Có chương trình học online tại nhà.
- Tài liệu đầy đủ, hữu ích.

Điểm cần cải thiện

- Giáo viên mặc đồ formal hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên nhiệt tình, có chuyên môn tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn