Giáo Viên Tận Tâm - Đánh giá về Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Tận Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên tận tâm.
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Khóa học online nên cải thiện listening, writing.
- Nên cải thiện cách thức thi đầu vào.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể học tại Vietaccepted.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.