Hệ Thống Online Course | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hệ Thống Online Course

Ưu điểm

- Lớp học ít học viên, giáo viên có thể theo dõi kỹ học viên.
- Học phí rẻ.
- Hệ thống online course là điều mình đánh giá cao về trung tâm. Các bài giải reading được phân tích kỹ, bổ sung kiến thức ngữ pháp thiếu hụt của học viên.

Điểm cần cải thiện

Đối với mình thì hiện tại ổn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp reading có thể vắng vì có bài giải chi tiết trên online course. Tuy nhiên, đừng vắng lớp writing vì giáo viên sửa bài chi tiết tại lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn