Online Course - Đánh giá về Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Online Course

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Kiến thức.
- Sĩ số lớp học.
- Online course.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tốt và thầy, cô, anh, chị nhân viên rất dễ thương và nhiện tình.
- Chăm chỉ học online course.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.