Online Course | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Online Course

Ưu điểm

- Kiến thức.
- Sĩ số lớp học.
- Online course.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tốt và thầy, cô, anh, chị nhân viên rất dễ thương và nhiện tình.
- Chăm chỉ học online course.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn