Thầy Cô Giỏi | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Giỏi

Ưu điểm

- Giáo trình hay cả online & offline.
- Thầy cô giỏi, nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian sớm hơn (18h chẳng hạn).
- Có thể hỗ trợ học bù nếu bận không đi học được.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm chỉ làm bài tập về nhà vì nhiều bài lắm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn