Thầy Cô Giỏi - Đánh giá về Trung tâm VietAccepted IELTS & GMAT | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Giỏi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo trình hay cả online & offline.
- Thầy cô giỏi, nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian sớm hơn (18h chẳng hạn).
- Có thể hỗ trợ học bù nếu bận không đi học được.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm chỉ làm bài tập về nhà vì nhiều bài lắm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.