Học Hay Lắm Luôn Á | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Hay Lắm Luôn Á

Ưu điểm

trường nhiều cây xanh và rộng rãi thoáng mát cho học sinh

Điểm cần cải thiện

khó khăn trong việc đang kí tín chỉ và học lại cai thiên nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

một ngôi trường vui vẻ hòa đồng học phí rẻ và có cln ms

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn