Nhận Xét Về Trường Nhân Hàng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường Nhân Hàng

Ưu điểm

học phí rẻ

Điểm cần cải thiện

giảng đường A hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

đào tạo sinh viên tốt, hoạt động đa dạng, các clb có các cuộc thi hay, học phí rẻ, giảng viên thân thiện, trường đẹp và khang trang

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn