Dành Cho Mấy Bạn Có Ý Định Thi Vào Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Dành Cho Mấy Bạn Có Ý Định Thi Vào Trường

Ưu điểm

giảng viên cực kì tâm lí , vui tính

Điểm cần cải thiện

trường nhỏ , chỉ cần 5p là tham quan hết trường cơ sở vật chất kém học phí thích là tăng , tăng đều mỗi năm , tăng cao , tăng mạnh , tăng không cần lí do (trong quảng cáo tuyển sinh của trường , học phí chỉ là tạm thu thôi chứ học phí thật cao hơn và phải nộp bù thêm vào hk2 năm 1 ) phòng đào tạo và phòng công tác sinh viên hay thái độ với sinh viên , luôn hứa rồi để đấy mà không giải quyết mở ít lớp học phần nên sinh viên không có lớp để học

Trải nghiệm và lời khuyên

SAU MỖI HỌC KÌ LÀ ĐỘ PHẪN NỘ LẠI TĂNG THÊM , VỚI LẠI TRƯỜNG YÊU CẦU KHÁ NHIỀU LOẠI BẰNG KHÁC NHAU ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN RA TRƯỜNG

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn