Trường Đại Học Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Đáng Học

Ưu điểm

Giảng viên chuyên môn cao, tài lieu bằng tiếng anh cô đọng, nhiều hoạt động tham quan doanh nghiệp thực tế, hoạt động sôi nổi của các clb, Đội, nhóm làm nên chất riêng.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện cơ sở vật chất như chỗ nghỉ ngơi cho sinh viên giữa các buổi, có bình nước để ở các tầng , nâng cấp wifi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Top đầu không chỉ vì điểm cao mà còn là môi trường đáng mong ước ở đó. Bạn không chỉ học mà còn được tiếp xúc với thế giới muôn hình muôn vẻ của Vương quốc thu nhỏ này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn