Cơ Hội Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Hội Tuyệt Vời

Ưu điểm

môi trường giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

nhiều câu lạc bộ bổ ích tạo nhiều cơ hội trải nghiệm cho sinh viên học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn