Lưu Cẩm Huy đã viết đánh giá Trường Đại học Sài Gòn5

Khuyến khích Được xác thực bởi Edu2Review

Cảm nhận về Đại Học Sài Gòn

Ưu điểm:
Giảng viên tận tâm và đầy đủ chuyên môn truyền đạt đến sinh viên Mức học phí phù hợp

Khuyết điểm:
Đăng kí môn học về các lớp còn hạn chế

Trải nghiệm:
Sau 1 năm học tại ĐHSG , e đã có thêm những kĩ năng về cuộc sống và trong học tập . Tập cho e về tính tự lập và nâng cao tinh thần đoàn kết

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?