Viết đánh giá để giúp hàng ngàn học viên lựa chọn nơi học tốt hơn

Đại học Sài Gòn

273 An Dương Vương Phường 3 Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh
(Cần thiết)

Mức độ hài lòng của bạn về học phí của trường?

Mức độ hài lòng về đội ngũ giáo viên?

Mức độ hài lòng về cơ sở vật chất?

Mức độ hài lòng về môi trường học tập?

Mức độ quan tâm của trường tới từng sinh viên?

Nhận xét về hoạt động ngoại khoá tại trường?

Mức độ hài lòng về các dịch vụ hành chính?

Bạn tiến bộ bao nhiêu từ khi vào học?

Bạn có sẵn sàng giới thiệu bạn bè tới học?

Theo bạn, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?

Chưa phù hợp Phù hợp
Tôi đã xem và đồng ý với Quy định viết đánh giá trên Edu2Review (Xem Quy định viết đánh giá trên Edu2Review)

* Bạn có thể sửa hoặc xoá đánh giá này sau.