Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trường Đại học Tài chính - Marketing 5

Khuyến khích Được xác thực bởi Edu2Review

Là nơi có thể học được nhiều thứ ngoài sách vở

Ưu điểm:
Giáo viên - môi trường - chương trình đào tạo

Khuyết điểm:
Học phí - k có canteen riêng

Trải nghiệm:
Khi học ở đây mình có cảm giác rất thân thiện vì dàn gv vô cùng hòa đồng , dễ gần , k tạo áp lực cho sv . Môi trường học tốt , các anh chị luôn giúp đỡ những người mới như mình . chủ nhật nào cũng có các hoạt động ngoại khóa .

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?