Môi Trường Học Tập Theo Chất Lượng Đức | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Việt-Đức (vgu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Theo Chất Lượng Đức

Ưu điểm

Môi trường quốc tế chuyên nghiệp Giáo viên kinh nghiệm, tận tình Tiếp xúc với văn hóa Đức, học tiếng Anh và tiếng Đức

Điểm cần cải thiện

Chưa có csvc chính thức Xa trung tâm Học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tại VGU tạo điều kiện cho mình tiếp xúc với môi trường quốc tế năng động và chuyên nghiệp. Bạn bè xung quanh cũng là một nguồn động lực và hỗ trợ phát triển bản thân rất lớn. Sau khi học ở VGU xong, thì mình đã thay đổi rất nhiều, chủ động hơn và tích cực hơn, sẵn sàng bước vào môi trường làm việc. Điều mình ấn tượng nhất chính là tác phong của người Đức, đối với các bạn SV Việt Nam mà nói, thì đây sẽ là điều hết sức cần thiết cho công việc sau này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn