Viết đánh giá để giúp hàng ngàn học viên lựa chọn nơi học tốt hơn

(Cần thiết)

Giá cả

Chất lượng

Dịch vụ khách hàng

Bạn sẽ quay lại đây?

Bạn có sẵn sàng giới thiệu bạn bè?

Chưa phù hợp Phù hợp
Tôi cam đoan đây là nhận xét trung thực và khách quan dựa trên những trải nghiệm của tôi về tuhocielts.

Vui lòng đăng nhập bằng facebook để gởi đánh giá!