Top ưu đãi nổi bật trong tháng | Edu2Review

Top ưu đãi nổi bật trong tháng

Ưu đãi được cập nhật liên tục

*Ưu đãi có thể khác nhau tuỳ theo khoá học, chi nhánh.
Tuan Anh English
Tuan Anh English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 416 đánh giá
Trường giảm 3.600.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 5.600.000 ₫

Trường giảm 3.600.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 5.600.000 ₫

Mc IELTS
Mc IELTS
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 264 đánh giá
Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫

Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫
  • Giảm 20% học phí
Ngày hết hạn 30/06/2021

IELTS To Linh
IELTS To Linh
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 124 đánh giá
Trường giảm 2.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.450.000 ₫

Trường giảm 2.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.450.000 ₫
  • Giảm từ 200,000- 2,200,000 khi đăng ký 2 khoá học trở lên

Simple English
Simple English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 71 đánh giá
Trường giảm 600.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.100.000 ₫

Trường giảm 600.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.100.000 ₫

Tôi Tự Học
Tôi Tự Học
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 58 đánh giá
Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 500.000 ₫

Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 500.000 ₫

Kiến Minh
Kiến Minh
9.0
Xuất sắc 21 đánh giá
Trường giảm 300.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 800.000 ₫

Trường giảm 300.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 800.000 ₫
  • Hỗ trợ đóng học phí theo tháng và tặng giáo trình trị giá 300k
Ngày hết hạn 30/06/2021

Horizon Tesol
Horizon Tesol
9.8
Xuất sắc 15 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫
  • Giảm ngay 2 triệu khi đăng ký trước 2 tuần

Liên Mỹ
Liên Mỹ
8.2
Tốt 11 đánh giá
Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫

Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫
  • Ưu đãi 20% học phí 1 khóa đầu tiên cho các lớp 50% - 100% GVNN
Ngày hết hạn 30/08/2021

Arrow English
Arrow English
8.4
Tốt 7 đánh giá
Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

FPT Skillking
FPT Skillking
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.250.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.250.000 ₫
  • Giảm ngay 2 triệu đồng khi đăng ký cá nhân
  • Giảm ngay 4 triệu đồng/học viên khi đăng kí nhóm từ 3 học viên
  • Giảm ngay 6 triệu đồng/học viên khi đăng kí nhóm từ 6 học viên
Ngày hết hạn 30/06/2021

Algorithmics
Algorithmics
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trường giảm 1.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.700.000 ₫

Trường giảm 1.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.700.000 ₫