Top ưu đãi nổi bật trong tháng | Edu2Review

Top ưu đãi nổi bật trong tháng

Ưu đãi được cập nhật liên tục

*Ưu đãi có thể khác nhau tuỳ theo khoá học, chi nhánh.
Mc IELTS
Mc IELTS
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 300 đánh giá
Trường giảm 1.500.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.900.000 ₫

Trường giảm 1.500.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.900.000 ₫

TalkFirst
TalkFirst
Verified by Edu2Review
9.7
Xuất sắc 194 đánh giá
Trường giảm 5.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 6.000.000 ₫

Trường giảm 5.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 6.000.000 ₫

IELTS Workshop
IELTS Workshop
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 77 đánh giá
Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 600.000 ₫

Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 600.000 ₫

Khoa Trí
Khoa Trí
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 76 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.300.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.300.000 ₫

PEC
PEC
8.9
Rất tốt 74 đánh giá
Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Simple English
Simple English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 72 đánh giá
Trường giảm 1.900.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.400.000 ₫

Trường giảm 1.900.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.400.000 ₫

Tôi Tự Học
Tôi Tự Học
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 59 đánh giá
Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

English Guide
English Guide
9.0
Xuất sắc 48 đánh giá
Trường giảm 390.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.390.000 ₫

Trường giảm 390.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.390.000 ₫

Hajime Nippon (Kiến Minh)
Hajime Nippon (Kiến Minh)
9.0
Rất tốt 21 đánh giá
Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

EMAP
EMAP
9.8
Xuất sắc 16 đánh giá
Trường giảm 3.800.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.300.000 ₫

Trường giảm 3.800.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.300.000 ₫

Horizon Tesol
Horizon Tesol
9.4
Xuất sắc 17 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

TTS English Center
TTS English Center
9.9
Xuất sắc 8 đánh giá
Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫

Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫

Tiếng Anh Giao Tiếp StudyNow Ontario (Canada)
Tiếng Anh Giao Tiếp StudyNow Ontario (Canada)
Verified by Edu2Review
8.6
Rất tốt 5 đánh giá
Trường giảm 2.799.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.999.000 ₫

Trường giảm 2.799.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.999.000 ₫

British English Club (BEC)
British English Club (BEC)
10
Xuất sắc 2 đánh giá
Trường giảm 700.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 950.000 ₫

Trường giảm 700.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 950.000 ₫