Top ưu đãi nổi bật trong tháng | Edu2Review

Top ưu đãi nổi bật trong tháng

Ưu đãi được cập nhật liên tục

*Ưu đãi có thể khác nhau tuỳ theo khoá học, chi nhánh.
Tuấn Anh English (TAEC)
Tuấn Anh English (TAEC)
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 419 đánh giá
Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

YOLA
YOLA
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 426 đánh giá
Trường giảm 576.000 ₫
EduMember nhận thêm 750.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.326.000 ₫

Trường giảm 576.000 ₫
EduMember nhận thêm 750.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.326.000 ₫
  • Lớp online: Giảm ngay 10% học phí. Tặng Combo quà 4 món khi đăng ký trong vòng 24h sau khi test.
  • Lớp offline: Tặng học bổng 5-10%, tùy khóa học.
Ngày hết hạn 31/08/2022

Mc IELTS
Mc IELTS
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 276 đánh giá
Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫

Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫

TalkFirst
TalkFirst
Verified by Edu2Review
9.7
Xuất sắc 182 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫
  • Ưu đãi thêm 5% cho Học sinh / Sinh viên.
Ngày hết hạn 31/08/2022

TOEIC Cô Sao Thầy Bảo
TOEIC Cô Sao Thầy Bảo
9.3
Xuất sắc 106 đánh giá
Trường giảm 800.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 800.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

IELTS Workshop
IELTS Workshop
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 77 đánh giá
Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.200.000 ₫

Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.200.000 ₫

PEC
PEC
8.9
Rất tốt 70 đánh giá
Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Tôi Tự Học
Tôi Tự Học
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 58 đánh giá
Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

Hajime Nippon (Kiến Minh)
Hajime Nippon (Kiến Minh)
9.0
Rất tốt 21 đánh giá
Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

EMAP
EMAP
9.8
Xuất sắc 16 đánh giá
Trường giảm 3.800.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.300.000 ₫

Trường giảm 3.800.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.300.000 ₫

Horizon Tesol
Horizon Tesol
9.3
Xuất sắc 17 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫
  • Giảm 20% cho học viên có điểm IELTS/TOEIC cao.
  • Giảm 2 Triệu khi đăng ký trước 8/8.
Ngày hết hạn 31/08/2022

TTS English Center
TTS English Center
9.9
Xuất sắc 7 đánh giá
Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫

Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫

British English Club (BEC)
British English Club (BEC)
10
Xuất sắc 2 đánh giá
Trường giảm 700.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 950.000 ₫

Trường giảm 700.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 950.000 ₫