Top ưu đãi nổi bật trong tháng | Edu2Review

Top ưu đãi nổi bật trong tháng

Ưu đãi được cập nhật liên tục

*Ưu đãi có thể khác nhau tuỳ theo khoá học, chi nhánh.
Tuan Anh English
Tuan Anh English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 417 đánh giá
Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 2.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

Mc IELTS
Mc IELTS
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 265 đánh giá
Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫

Trường giảm 1.996.000 ₫
EduMember nhận thêm 400.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.396.000 ₫
  • Giảm 20% học phí
Ngày hết hạn 31/10/2021

VUS
VUS
Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 240 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫
  • Đăng ký 1 khóa giảm 30%, 2 khóa giảm 50% (áp dụng khu vực miền Nam và dành cho các khóa trẻ em, luyện thi)
  • Khóa người lớn giảm từ 30-50% tùy lộ trình
Ngày hết hạn 31/10/2021

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst
Trung tâm Anh ngữ TalkFirst
Verified by Edu2Review
9.8
Xuất sắc 180 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.000.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.000.000 ₫
  • Gói IELTS full 4 kỹ năng giảm 40%-50% học phí và giảm 2 triệu cho gói IELTS Speaking + IELTS Writing
Ngày hết hạn 31/10/2021

ATEN
ATEN
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 117 đánh giá
Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Simple English
Simple English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 71 đánh giá
Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫
  • Giảm 500k cho 10 bạn đầu tiên đăng ký các lớp Online nhân dịp Thành Phố sắp mở cửa lại
Ngày hết hạn 31/10/2021

Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo
Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo
8.9
Rất tốt 59 đánh giá
Trường giảm 800.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 800.000 ₫
EduMember nhận thêm 200.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Tôi Tự Học
Tôi Tự Học
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 58 đánh giá
Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

Trường giảm 1.075.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.375.000 ₫

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC
9.0
Rất tốt 48 đánh giá
Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Trường giảm 2.160.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.660.000 ₫

Kiến Minh
Kiến Minh
9.0
Rất tốt 21 đánh giá
Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

Trường giảm 1.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.500.000 ₫

EMAP
EMAP
9.8
Xuất sắc 15 đánh giá
Trường giảm 300.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 800.000 ₫

Trường giảm 300.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 800.000 ₫

Horizon Tesol
Horizon Tesol
9.8
Xuất sắc 15 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫
  • Giảm ngay 2 triệu khi đăng ký trước 7 ngày
Ngày hết hạn 31/10/2021

Liên Mỹ
Liên Mỹ
8.2
Tốt 11 đánh giá
Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫

Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫

Arrow English
Arrow English
8.4
Tốt 7 đánh giá
Trường giảm 3.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.500.000 ₫

Trường giảm 3.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 3.500.000 ₫
  • Giảm 35% học phí cho khóa IELTS ONLINE
Ngày hết hạn 31/10/2021

Trung tâm TTS English Center
Trung tâm TTS English Center
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫

Trường giảm 6.750.000 ₫
EduMember nhận thêm 800.000 ₫
Tổng ưu đãi 7.550.000 ₫
  • Giảm 30% học phí
Ngày hết hạn 31/12/2021

Algorithmics
Algorithmics
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trường giảm 2.016.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.516.000 ₫

Trường giảm 2.016.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.516.000 ₫