Top ưu đãi nổi bật trong tháng | Edu2Review

Top ưu đãi nổi bật trong tháng

Ưu đãi được cập nhật liên tục

*Ưu đãi có thể khác nhau tuỳ theo khoá học, chi nhánh.
JOLO
JOLO
Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 265 đánh giá
Trường giảm 3.380.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.250.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.630.000 ₫

Trường giảm 3.380.000 ₫
EduMember nhận thêm 1.250.000 ₫
Tổng ưu đãi 4.630.000 ₫
  • Giảm 10% - 20% học phí, tặng giáo trình gốc

IELTS To Linh
IELTS To Linh
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 124 đánh giá
Trường giảm 2.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.450.000 ₫

Trường giảm 2.200.000 ₫
EduMember nhận thêm 250.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.450.000 ₫
  • Giảm từ 200,000- 2,200,000 khi đăng ký 2 khoá học trở lên

Simple English
Simple English
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 71 đánh giá
Trường giảm 600.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.100.000 ₫

Trường giảm 600.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.100.000 ₫
  • Giảm ngay 600k cho khoá giao tiếp

Tôi Tự Học
Tôi Tự Học
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 58 đánh giá
Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 500.000 ₫

Trường giảm 200.000 ₫
EduMember nhận thêm 300.000 ₫
Tổng ưu đãi 500.000 ₫

Horizon Tesol
Horizon Tesol
9.8
Xuất sắc 15 đánh giá
Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫

Trường giảm 2.000.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.350.000 ₫
  • Giảm ngay 2 triệu khi đăng ký trước 2 tuần

Liên Mỹ
Liên Mỹ
8.2
Tốt 11 đánh giá
Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫

Trường giảm 1.920.000 ₫
EduMember nhận thêm 350.000 ₫
Tổng ưu đãi 2.270.000 ₫
  • Ưu đãi 20% học phí 1 khóa đầu tiên cho các lớp 50% - 100% GVNN
Ngày hết hạn 30/08/2021

Arrow English
Arrow English
8.4
Tốt 7 đánh giá
Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫

Trường giảm 500.000 ₫
EduMember nhận thêm 500.000 ₫
Tổng ưu đãi 1.000.000 ₫