Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online | Edu2Review

Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online

23 kết quả.

Bí Quyết Mua Bán Bất Động Sản Thành Công

1,000,000đ
900,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

1,000,000đ
900,000đ
Đặt chỗ ngay

Bí Quyết Thuê Và Cho Thuê Nhà Nhanh Chóng

1,000,000đ
199,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

1,000,000đ
199,000đ
Đặt chỗ ngay

10 Rủi Ro Bất Biến Và Phương Pháp X-Quang Bất Động Sản

2,000,000đ
180,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

2,000,000đ
180,000đ
Đặt chỗ ngay

Cẩm Nang Thi Vào Ngân Hàng

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

UB Academy
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính
10 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Excel Kế Toán Tổng Quát

300,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Bình Khiêm
Kế toán trưởng
21 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

300,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng Quan Về Môi Giới Bất Động Sản

350,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

350,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ Năng Quản Lý Và Thu Hồi Nợ Doanh Nghiệp Hợp Pháp

400,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Thuật
Tiến sĩ
27 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Hướng Dẫn Thực Hành Làm Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel

400,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Văn Học
Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
38 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Trung tâm đào tạo kế toán HRA
Trung tâm đào tạo
29 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

400,000đ
299,000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng Quan Thị Trường Bất Động Sản Ở Việt Nam

450,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

450,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ Năng Giải Trình Số Liệu Khi Thanh Tra Thuế Toàn Diện

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Biên Cương
CEO
75 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Bí Quyết Mua Bán Bất Động Sản An Toàn Và Hiệu Quả

500,000đ
450,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đỗ Đăng Khoa
Phó Giám Đốc LCC LAW OFFICE - Luật Sư
37 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
450,000đ
Đặt chỗ ngay

Phân Tích Kỹ Thuật Trong Chứng Khoán

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Jennifer Trần
Chuyên gia phân tích chứng khoán
36 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Tài Chính - Kế Toán - Thuế Khởi Nghiệp

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bùi Thị Lệ Phương
Giảng viên - CEO
12 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Excel Cho Nghiệp Vụ Kế Toán

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Bình Khiêm
Kế toán trưởng
23 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

5 Bí Quyết Đầu Tư Bất Động Sản

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thành Tiến
Chuyên gia BĐS
10 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Quy Trình Và Kỹ Năng Môi Giới Bất Động Sản

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trương Anh Tú
Thạc sĩ
22 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ Năng Nghề Nghiệp Và Tự Quản Lý Hiệu Quả Trong Bất Động Sản

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
12 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Nghiệp Vụ Thanh Toán Quốc Tế

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

UB Academy
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính
12 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Kế Toán Thuế Thực Hành

500,000đ
149,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bùi Đình Sa
Thạc sĩ
49 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

500,000đ
149,000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ Năng Đàm Phán Và Tư Duy Chiến Lược Trong Môi Giới Bất Động Sản

550,000đ
495,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

550,000đ
495,000đ
Đặt chỗ ngay

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Cơ Bản Đến Nâng Cao

700,000đ
400,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Hoài Ân
Thạc sĩ
34 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

Đặt chỗ với Edu2review

700,000đ
400,000đ
Đặt chỗ ngay

Làm Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế Và Làm Báo Cáo Tài Chính Trên Excel

800,000đ
400,000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Lê Hoàng
Giảng viên
60 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

800,000đ
400,000đ
Đặt chỗ ngay