Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.
17 kết quả.

Tổng quan về môi giới bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan thị trường Bất động sản ở Việt Nam

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Thuật
Tiến sĩ
27 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Hoài Ân
Thạc sĩ
34 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Biên Cương
CEO
75 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Jennifer Trần
Chuyên gia phân tích chứng khoán
36 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
22 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

ThS Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
12 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

5 Bí quyết đầu tư bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thành Tiến
Chuyên gia BĐS
10 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Văn Học
Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
38 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

10 rủi ro bất biến và phương pháp X-quang bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kế toán thuế thực hành

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bùi Đình Sa
Thạc sĩ
49 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

ThS Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bí quyết mua bán bất động sản an toàn và hiệu quả

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ĐỖ ĐĂNG KHOA
Phó Giám Đốc LCC LAW OFFICE - Luật Sư
37 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Làm kế toán tổng hợp thực tế và làm báo cáo tài chính trên Excel

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Lê Hoàng
Giảng viên
60 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bí quyết mua bán bất động sản thành công

598.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

598.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bí quyết thuê và cho thuê nhà nhanh chóng

598.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

598.000 ₫
Đặt chỗ ngay