Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      17 kết quả.

      Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Nguyễn Biên Cương
      CEO
      75 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Jennifer Trần
      Chuyên gia phân tích chứng khoán
      36 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Nguyễn Mạnh Thuật
      Tiến sĩ
      27 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Lê Hoài Ân
      Thạc sĩ
      34 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Tổng quan về môi giới bất động sản

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      ThS Trương Anh Tú
      Thạc sĩ
      13 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Tổng quan thị trường Bất động sản ở Việt Nam

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      ThS Trương Anh Tú
      Thạc sĩ
      13 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      5 Bí quyết đầu tư bất động sản

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Nguyễn Thành Tiến
      Chuyên gia BĐS
      10 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      ThS Trương Anh Tú
      Thạc sĩ
      22 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Tổng quan

      ThS Vương Anh Kiệt
      Thạc sĩ
      12 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Phạm Văn Học
      Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
      38 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Kế toán thuế thực hành

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Bùi Đình Sa
      Thạc sĩ
      49 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Tổng quan

      ThS Vương Anh Kiệt
      Thạc sĩ
      16 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      10 rủi ro bất biến và phương pháp X-quang bất động sản

      198.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Phan Công Chánh
      Chuyên gia bất động sản cá nhân
      16 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      198.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Bí quyết mua bán bất động sản an toàn và hiệu quả

      298.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      ĐỖ ĐĂNG KHOA
      Phó Giám Đốc LCC LAW OFFICE - Luật Sư
      37 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      298.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Làm kế toán tổng hợp thực tế và làm báo cáo tài chính trên Excel

      398.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Nguyễn Lê Hoàng
      Giảng viên
      60 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

      Đặt chỗ với Edu2review

      398.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Bí quyết mua bán bất động sản thành công

      598.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Phan Công Chánh
      Chuyên gia bất động sản cá nhân
      18 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      598.000 ₫
      Đặt chỗ ngay

      Bí quyết thuê và cho thuê nhà nhanh chóng

      598.000 ₫
      Kyna
      0.0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Tổng quan

      Phan Công Chánh
      Chuyên gia bất động sản cá nhân
      18 bài
      Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

      Đặt chỗ với Edu2review

      598.000 ₫
      Đặt chỗ ngay