Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   17 kết quả.

   Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Biên Cương
   CEO
   75 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Jennifer Trần
   Chuyên gia phân tích chứng khoán
   36 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổng quan về môi giới bất động sản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS Trương Anh Tú
   Thạc sĩ
   13 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổng quan thị trường Bất động sản ở Việt Nam

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS Trương Anh Tú
   Thạc sĩ
   13 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Mạnh Thuật
   Tiến sĩ
   27 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Hoài Ân
   Thạc sĩ
   34 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   5 Bí quyết đầu tư bất động sản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thành Tiến
   Chuyên gia BĐS
   10 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS Trương Anh Tú
   Thạc sĩ
   22 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổng quan

   ThS Vương Anh Kiệt
   Thạc sĩ
   12 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phạm Văn Học
   Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
   38 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kế toán thuế thực hành

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Bùi Đình Sa
   Thạc sĩ
   49 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổng quan

   ThS Vương Anh Kiệt
   Thạc sĩ
   16 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   10 rủi ro bất biến và phương pháp X-quang bất động sản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Công Chánh
   Chuyên gia bất động sản cá nhân
   16 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Bí quyết mua bán bất động sản an toàn và hiệu quả

   298.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ĐỖ ĐĂNG KHOA
   Phó Giám Đốc LCC LAW OFFICE - Luật Sư
   37 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   298.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Làm kế toán tổng hợp thực tế và làm báo cáo tài chính trên Excel

   398.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Lê Hoàng
   Giảng viên
   60 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

   Đặt chỗ với Edu2review

   398.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Bí quyết mua bán bất động sản thành công

   598.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Công Chánh
   Chuyên gia bất động sản cá nhân
   18 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   598.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Bí quyết thuê và cho thuê nhà nhanh chóng

   598.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Công Chánh
   Chuyên gia bất động sản cá nhân
   18 bài
   Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

   Đặt chỗ với Edu2review

   598.000 ₫
   Đặt chỗ ngay