Khóa học kế toán - tài chính - đầu tư online | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
17 kết quả.

Tổng quan về môi giới bất động sản

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan thị trường Bất động sản ở Việt Nam

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
13 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Biên Cương
CEO
75 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Jennifer Trần
Chuyên gia phân tích chứng khoán
36 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Thuật
Tiến sĩ
27 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Hoài Ân
Thạc sĩ
34 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Tài chính

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

5 Bí quyết đầu tư bất động sản

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thành Tiến
Chuyên gia BĐS
10 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Trương Anh Tú
Thạc sĩ
22 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

ThS Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
12 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Văn Học
Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
38 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

10 rủi ro bất biến và phương pháp X-quang bất động sản

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Kế toán thuế thực hành

198.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bùi Đình Sa
Thạc sĩ
49 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

ThS Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
16 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

198.000đ
Đặt chỗ ngay

Bí quyết mua bán bất động sản an toàn và hiệu quả

298.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ĐỖ ĐĂNG KHOA
Phó Giám Đốc LCC LAW OFFICE - Luật Sư
37 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

298.000đ
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Nguyễn Lê Hoàng
Giảng viên
60 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Kế toán

Đặt chỗ với Edu2review

398.000đ
Đặt chỗ ngay

Bí quyết mua bán bất động sản thành công

598.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

598.000đ
Đặt chỗ ngay

Bí quyết thuê và cho thuê nhà nhanh chóng

598.000đ
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Công Chánh
Chuyên gia bất động sản cá nhân
18 bài
Kế toán, tài chính, đầu tư - Đầu tư bất động sản

Đặt chỗ với Edu2review

598.000đ
Đặt chỗ ngay