Kế toán thuế thực hành | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Kế toán thuế thực hành

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Bùi Đình Sa
Thạc sĩ
49 bài
  • Hiểu các quy định kế toán thuế
  • Hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán
  • Nâng cao kỹ năng khai báo thuế
  • Phòng tránh rủi ro về thuế

Giảng viên

  • Hiện công tác tại: AMPHI (Singapore) Pre Ltd
  • Đồng sáng lập và là giảng viên cao cấp tại HSCONSUL
  • Giảng dạy các bộ môn về Kế toán Tài chính – Quản trị Kinh doanh tại Viện Đại học Mở Hà Nội và Đại học Thái Nguyên