Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Jennifer Trần
Chuyên gia phân tích chứng khoán
36 bài
  • Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
  • Biết cách chọn thời điểm hợp lý để thực hiện hạt động mua/bán trên sàn chứng khoán
  • Nắm bắt xu hướng của thị trường chứng khoán
  • Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và trung hạn
  • Hiểu rõ các đường chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong chứng khoán

Giảng viên

  • Giám đốc Chiến lược Công ty Chứng khoán Mirea Asset (Hàn Quốc)

  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  • 2006 - 2016: Giảng viên Giảng dạy Phân tích Kỹ thuật tại Vietway Edu

  • 2012 - 2014: Trưởng phòng đầu tư quỹ ASHAHI