Bán hàng online | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
107 kết quả.

Xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động ngàn đô bằng Shopify

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên gia MMO tại Việt Nam
33 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Khởi nghiệp quán cafe dành cho người không chuyên

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Vũ Đức Thuận
Giảng viên
18 bài
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng mô hình F&B thành công

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hoàng Tùng
CEO
17 bài
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Văn Võ
Phó trưởng khoa Luật
25 bài
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Văn Tiến Sĩ
Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
19 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng thuyết phục khách hàng và xử lý từ chối

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Kim Tú
Co - Founder
29 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Quốc Cường
Thạc sỹ
9 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng xử lý từ chối

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trịnh Minh Thảo
Giám đốc
15 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thúc đẩy doanh số bán hàng với Affiliate Marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Văn Thượng Hỉ
Nhà đào tạo Marketing online
21 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng
14 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Quang Minh
Chủ tịch HĐQT Salesmaster Vietnam
14 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng
11 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng phục vụ khách hàng qua điện thoại

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bùi Xuân Phong
Giám đốc nhân sự - SAM Holdings
15 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng phục vụ khách mua và khách bán

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS Vương Anh Kiệt
Thạc sĩ
25 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngoan
Thạc sĩ
24 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hồ Minh Chính
CEO
15 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng quan

Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên gia MMO tại Việt Nam
31 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Kiên Trì
CEO
27 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận và đánh giá khách hàng tiềm năng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngoan
Thạc sĩ
21 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kiếm tiền trên Ebay - Bán hàng Dropshipping trên Ebay

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên gia MMO tại Việt Nam
28 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Ứng dụng phần mềm để kinh doanh trực tuyến hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Cát Văn Khôi
CEO
24 bài
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Kim Tú
Co-Founder VUTAMILK Corporation
22 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tuyệt chiêu tăng đơn hàng cho chủ shop thời trang online

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế
22 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bí quyết tăng doanh số trong kinh doanh thời trang

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
Thạc sĩ
35 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bán hàng trực tuyến cơ bản 2017

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
Thạc sĩ
40 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

MLM 2.0 - Bí Mật Hệ Thống MLM Vận Hành Tự Động

500.000 ₫
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Minh Cường
Giảng viên
31 bài
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Đặt chỗ với Edu2review

500.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phá Vỡ Khoảng Cách - Bán Hàng Tập Trung

599.000 ₫
StudyNow
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Liêu Hưng Tiến
Chuyên gia
28 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

599.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Đầu Tư FOREX Cho Người Mới Bắt Đầu

600.000 ₫
UNICA
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Kevin Nguyen
Trưởng nhóm đào tạo Forex VietNam Capital
30 bài
Kinh doanh - Bán hàng

Đặt chỗ với Edu2review

600.000 ₫
Đặt chỗ ngay