Công Thức Vàng Dành Cho Kỹ Năng Tìm Kiếm Khách Hàng Đỉnh Cao | Edu2Review

Công Thức Vàng Dành Cho Kỹ Năng Tìm Kiếm Khách Hàng Đỉnh Cao

0 đánh giá
Giá gốc
400,000đ
Ưu đãi từ Edu2Review
- 40,000đ

Thành tiền

360,000đ

Khóa học

Viết đánh giá
Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài

Giới thiệu khóa học:

Tìm kiếm khách hàng luôn là một nhiệm vụ quan trọng với bất kỳ chuyên viên bán hàng. Thành công trong việc tìm kiếm khách hàng chính là đã đạt được gần 50% quá trình chốt sales.

Nếu bạn là chuyên viên tại các ngân hàng và mong muốn:

Nâng cao năng lực bán hàng

Khai thác hiệu quả nguồn khách hàng

Nắm được nguyên tắc quan trọng khi tìm kiếm khách hàng

 

Nội dung:

 • Bài 0: Giới thiệu khoá học
 • Bài 1: Tại sao phải tìm kiếm khách hàng
 • Bài 2: Nguồn khách hàng bên trong
 • Bài 3: Nguồn khách hàng bên ngoài
 • Bài 4: Khai thác nguồn khách hàng
 • Bài 5: Nguồn khách hàng hiệu quả
 • Bài 6: Công cụ tìm kiếm khách hàng
 • Bài 7: Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng
 • Bài 8: Nguyên tắc chung trong tìm kiếm khách hàng
 • Bài 9: Những nguyên tắc quan trọng trong tìm kiếm khách hàng
 • Trắc nghiệm cuối khóa
 • Đánh giá và góp ý khóa học
 • Các khóa học liên quan

 

Lợi ích:

 • Xác định được các nguồn khách hàng  xung quanh
 • Xây dựng phương pháp khai thác khách hàng
 • Xây dựng phương pháp tìm kiếm khách hàng
 • Nắm được những nguyên tắc trong tìm kiếm khách hàng

Giảng viên

 • Giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” – Tại Ngân hàng MB Bank
 • Nguyên giám đốc Khối Bán Lẻ Miền Nam – Tại Ngân hàng Techcombank
 • Nguyên giám đốc Khối Khách hàng cá nhân – Tại Ngân hàng Sacombank