Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài
  • Xác định được các nguồn khách hàng xung quanh
  • Xây dựng phương pháp khai thác khách hàng
  • Xây dựng phương pháp tìm kiếm khách hàng
  • Nắm được những nguyên tắc trong tìm kiếm khách hàng

Giảng viên

  • Giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” – Tại Ngân hàng MB Bank
  • Nguyên giám đốc Khối Bán Lẻ Miền Nam – Tại Ngân hàng Techcombank
  • Nguyên giám đốc Khối Khách hàng cá nhân – Tại Ngân hàng Sacombank