Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao | Edu2Review

Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao

0 đánh giá

Thành tiền

198,000đ

Khóa học

Viết đánh giá
Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài
  • Xác định được các nguồn khách hàng xung quanh
  • Xây dựng phương pháp khai thác khách hàng
  • Xây dựng phương pháp tìm kiếm khách hàng
  • Nắm được những nguyên tắc trong tìm kiếm khách hàng

Giảng viên

  • Giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” – Tại Ngân hàng MB Bank
  • Nguyên giám đốc Khối Bán Lẻ Miền Nam – Tại Ngân hàng Techcombank
  • Nguyên giám đốc Khối Khách hàng cá nhân – Tại Ngân hàng Sacombank