CSE - Chức danh Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   CSE - Chức danh Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

   0 đánh giá

   Thành tiền

   27.900.000 ₫

   Khóa học

     Viết đánh giá
   SMEI
   Sales and Marketing Executives International Inc
   15 bài

   1. Giới thiệu

   Chương trình đào tạo chức danh Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp (CSE®) rất thích hợp cho các chuyên gia đang làm việc ở vị trí quản lý bán hàng, quản lý bán hàng khu vực, Phó Chủ tịch (VP) bán hàng, Giám đốc khối kinh doanh (CSO) hay bất kỳ cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp nào hiện đang chịu trách nhiệm quản lý bán hàng và có các nhân viên báo cáo trực tiếp. Các chuyên gia đào tạo nghiệp vụ bán hàng và các chuyên gia tư vấn nghiệp vụ bán hàng cũng có thể tham gia chương trình.

   2. Kết quả khóa học đem lại

   • Xác định thứ bậc chiến lược và hiểu được chiến lược bán hàng và tiếp thị ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như thế nào
   • Mô tả qui trình quản lý bán hàng, các nhiệm vụ và công việc của các nhà quản lý bán hàng
   • Giải thích những các chức năng của bộ phận bán hàng và nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp như thế nào
   • Xác định các kênh phân phối khác nhau thực hiện chức năng bán hàng
   • Giải thích việc quản lí bán hàng hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng của doanh nghiệp trong môi trường phân phối đa kênh
   • Nhận diện những đóng góp của các cách tiếp cận tinh thần lãnh đạo đương đại
   • Xác định những vấn đề mà các nhà lãnh đạo bán hàng ngày nay phải đối mặt
   • Xác định các tình huống đạo đức phổ biến mà các quản lý bán hàng, chuyên viên bán hàng phải đối mặt và đề xuất các hành động thích hợp
   • Hiểu được cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ người mua - người bán
   • Biết sử dụng công nghệ thông tin
   • Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng hiệu quả
   • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
   • Xác định các yếu tố quyết định đến việc sử dụng loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả nhằm phát triển lực lượng bán hàng
   • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển và làm việc thành công với các nhóm
   • Học các thiết lập mục tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng bán hàng
   • Làm thế nào để khuyến khích và khen thưởng nhân viên bán hàng
   • Biết sử dụng thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng hiệu quả
   • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng
   • Hiểu được vai trò của văn hóa và tác động của nó đến xây dựng lực lượng bán hàng đa dạng là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức.

   3. Nội dung khóa học

   Học phần 1: Lập kế hoạch chiến lược

   • Giới thiệu về quản lý bán hàng
   • Chức năng bán hàng và các kênh bán hàng

   Học phần 2: Lãnh đạo bán hàng

   • Tinh thần lãnh đạo và điều hành việc bán hàng
   • Đạo đức, pháp luật và lãnh đạo bán hàng

   Học phần 3: Phân tích khách hàng và thị trường

   • Quản trị mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và mối quan hệ khách hàng
   • Sử dụng công nghệ thông tin trong bán hàng

   Học phần 4: Thiết kế và phát triển lực lượng bán hàng

   • Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng
   • Tuyển dụng và lựa chọn đúng nhân viên bán hàng
   • Đào tạo và phát triển lực lượng bán hàng

   Học phần 5: Quản lý quy trình bán hàng

   • Giám sát, quản lý và lãnh đạo nhân viên bán hàng theo cá nhân và theo nhóm
   • Thiết lập mục tiêu và quản lý kết quả lực lượng bán hàng
   • Động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng

   Học phần 6: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

   • Chuyển thông tin khách hàng thành kiến thức bán hàng
   • Đánh giá tính hiệu quả của lực lượng bán hàng và những người tham gia
   • Vai trò của văn hóa nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả bán hàng của doanh nghiệp

   Giảng viên

   SMEI Việt Nam ra đời với sứ mệnh mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự khẳng định đẳng cấp quốc tế cho những người làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing tại Việt Nam thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế: Certified Sales Executive® - CSE®, Certified Marketing Executives® - CME®, SMEI Certified Professional Salesperson™ - SCPS™ và Certified Professional Marketer™ - SCPM™ của Tổ chức Sales and Marketing Executive International (SMEI) toàn cầu.

   Chương trình đào tạo được thiết kế bao gồm các nội dung kiến thức căn bản và chuyên sâu về chuyên môn ngành sales & marketing, và gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của một vị trí công việc hay một chức danh cụ thể liên quan đến công việc quản lý hoạt động Sales & Marketing trong doanh nghiệp. Chương trình cũng đào tạo những kỹ năng thực hành căn bản và nâng cao gắn liền với yêu cầu thực tế của công việc mà người học đảm nhận, qua đó giúp họ cải thiện kết quả công việc và thành quả hoạt động của bộ phận và tổ chức.
   Chương trình là một mô hình đào tạo linh hoạt kết hợp giữa đào tạo trực tuyến (online) và đào tạo trực tiếp (offline) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người sinh sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể theo học chương trình Sales & Marketing quốc tế với chi phí hợp lý.