Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Lê Văn Tiến Sĩ
Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
19 bài

"Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần" được giảng dạy bởi Thạc sĩ- PMP Lê Văn Tiến Sĩ tại Kyna.vn sẽ giúp bạn thông qua các nội dung chính:

 • Giới thiệu về dự án
 • Quản lí các bên liên quan
 • Quản lí phạm vi dự án
 • Quản lí nguồn nhân lực trong dự án

Giảng viên

Học vấn:

 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học UBIS (University of Business and International Study), Thụy Sỹ

 • Cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học Tự nhiên, Việt Nam

Đơn vị công tác:

 • 2013 - nay: Quản lý bộ phận Project Delivery - Công ty Success Software Services, Việt Nam

 • 2012 - 2013: Giám đốc điều hành - Công ty Global Outsourcing Solutions, Úc

 • 2008 - 2012: Giám đốc khu vực Đông dương, trưởng văn phòng đại diện Việt Nam tập đoàn NIIT, Ấn Độ

 • 2002 - 2007: Giảm đốc chất lượng - Công ty Global CyberSoft, Việt Nam

Kinh nghiệm đào tạo:

 • Quản lý dự án: chuyên gia đào tạo của TÜV Rheinland (Khách hàng: Vietnam Airlines, Perfetti, BEL Vietnam, ICP, TNS, Bayer, Sanofi)

 • Kĩ năng mềm: Kĩ năng giao tiếp hiệu quả, Kĩ năng quản lý thời gian, Kĩ năng thuyết trình (Khách hàng: Vietnam Airlines, tập đoàn điện lực Việt Nam, Sanofi)

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ PMP - Học viện Quản lý dự án, Mỹ

 • Chứng chỉ Scrum Master - Scrum.org