Hướng Dẫn Thi Hành Nội Dung Mới Của Luật Lao Động | Edu2Review

Hướng Dẫn Thi Hành Nội Dung Mới Của Luật Lao Động

0 đánh giá
Giá gốc
100,000đ
Ưu đãi từ Edu2Review
- 10,000đ

Thành tiền

90,000đ

Khóa học

Viết đánh giá
Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp
Câu lạc bộ
15 bài

Giới thiệu khóa học:

Ngày 12/1/2015, chính phủ ban hành nghị định mới (05/2015/NĐ – CP), hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Lao động.

Các quy định pháp luật lao động trước đây trái với quy định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/3/2015).

Chuyên đề sẽ hướng dẫn thi hành những nội dung mới trong Pháp luật Lao động, do Kyna.vn phối hợp cùng CLB Pháp chế Doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp doanh nghiệp nắm vững nội dung và cách vận dụng Luật Lao động mới nhất vào trong hoạt động của doanh nghiệp - theo đúng tinh thần của Nghị định mới nhất chính phủ vừa ban hành trong tháng 1/2015 vừa qua.

 

Nội dung:

Phần 1: Những quy định chung (2 bài)

Phần 2: Hợp đồng lao động (3 bài)

Phần 3: Tiền lương (2 bài)

Phần 4: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (3 bài)

Phần 5: Giải quyết tranh chấp lao động (1 bài)

 

Lợi ích:

Nắm vững những quy định chung của nghị định 05.

  • Nắm rõ các vấn đề liên quan đến giao kết, thực hiện, sửa đổi bổi sung và chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Các vấn đề liên quan đến tiền lương của người lao động (nguyên tắc trả lương, kỳ hạn trả lương…).
  • Nắm vững các vấn đề về kỷ luật lao động.
  • Quy trình và hướng giải quyết các vấn đề về tranh chấp lao động (đình công, lãng công…).
  • Được tư vấn cụ thể và tận tình cách thi hành luật pháp chính xác và đúng đắn, tránh gặp rắc rối với các nội dung pháp lý trong kinh doanh, đặc biệt là pháp lý trong khởi nghiệp.

Giảng viên

Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp:

  • CLB Pháp chế doanh nghiệp, thành lập ngày 22/7/1999.
  • CLB hoạt động nhằm tạo ra một địa chỉ tin cậy cho các cá nhân, tổ chức đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tìm đến để được thỏa mãn các yêu cầu về pháp luật.
  • Là cầu nối của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật thương mại, là diễn đàn để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm được sự trợ giúp về pháp lý một cách tin cậy, giúp cho các doanh nghiệp đạt kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.