Kiếm tiền trên Amazon - xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kiếm tiền trên Amazon - xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên gia MMO tại Việt Nam
31 bài
  • Hướng dẫn A-Z cách bán hàng với Amazon
  • Phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
  • Thao tác thiết lập và tói ưu hoạt động bán hàng
  • Các kỹ thuật, tips quan trọng để phát triển doanh số bán

Giảng viên

  • Hiện tại công việc chính là Bán Hàng Online và Dropshipping – FBA.

  • Có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MMO.

  • Hỗ trợ và phát triển cộng đồng kinh doanh MMO tại Việt Nam.

  • Chuyên gia trong các lĩnh vực Affiliate (Niche site amazon…) Dropshipping, FBA.