Kiếm tiền trên Ebay - Bán hàng Dropshipping trên Ebay | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Kiếm tiền trên Ebay - Bán hàng Dropshipping trên Ebay

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên gia MMO tại Việt Nam
28 bài
  • Hướng dẫn A-Z cách bán hàng với Ebay
  • Phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
  • Thao tác thiết lập và tói ưu hoạt động bán hàng
  • Các kỹ thuật, tips quan trọng để phát triển doanh số bán

Giảng viên

Chuyên gia MMO tại Việt Nam Phạm Nguyễn Thái Hoàng

  • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MMO

  • Chuyên gia trong các lĩnh vực: Affiliate (Niche site amazon…) Dropshipping, FBA

  • Hiện tại công việc chính của mình là Dropshipping – FBA và Bán Hàng Online

  • Hỗ trợ và phát triển cộng đồng kinh doanh MMO tại Việt Nam