Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Trịnh Minh Thảo
Thạc sĩ
13 bài

- Nắm vững quy trình bán hành trực tiếp

- Cải thiện kỹ năng bán hàng trực tiếp

- Phương pháp xử lí từ chối của khách hàng

- Bí quyết bán hàng trong thang máy

Giảng viên

Về bản thân:

  • Anh là giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” (SSP) tại MB Bank
  • Thạc sỹ Tài chính ứng dụng (University of Western Sydney, Úc)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên sâu (Sterling College, Sydney, Úc)

Kinh nghiệm Nghề nghiệp:

  • Giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” (SSP) tại Ngân hàng MBBank
  • Nguyên giám đốc khối Bán lẻ Miền Nam tại Ngân hàng Techcombank
  • Nguyên giám đốc khối Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sacombank
  • Ngoài ra, anh còn là "cây bút" thuờng xuyên về chuyên đề Bán hàng và Ngân hàng bán lẻ trên cafef.vn và cafebiz.vn