Pháp luật trong kinh doanh bất động sản | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Phạm Văn Võ
Phó trưởng khoa Luật
25 bài
 • Nắm được cơ bản nhất những quy định về mua bán bất động sản

 • Tường tận những thủ tục khi chuẩn bị giao dịch bất động sản

 • Đủ khả năng phòng và tránh các rủi ro pháp lí

 • Bí quyết mua bán bất động sản thành công

Giảng viên

Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất đai – Môi trường - ĐH Luật TP. HCM

Học vấn:

 • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP.HCM, 2009

Chức vụ:

 • Phó trưởng khoa Luật Thương mại Trường Đại học luật TP. HCM

 • Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất đai – Môi trường - Trường Đại học luật TP. HCM

Kinh nghiệm:

 • 1994 - nay: Giảng viên khoa Luật Thương mại, Trường Đại học luật TP. HCM

 • 1998 - 2002: thành viên của Đoàn Luật sư TP.HCM

 • 2001 - 2004: chuyên gia pháp luật của Ngân hàng phát triển Châu Á và công ty Black &Veatch Internationnal, tham gia thực hiện Dự án Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai

 • Là giáo viên thỉnh giảng cho các trường Đại học (Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM, Đại Học Cảnh sát TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM, Đại học Bình Dương, Đại học Quốc gia TP.HCM)

 • Tham gia giảng dạy pháp luật về bất động sản (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai; Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Nam Á, Công ty Sacomreal, Công ty Nam Long, Công ty Long Hậu…)