Học marketing và brand online | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   109 kết quả.

   Thực hành quảng cáo cùng Cốc cốc

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Thành Long
   Giám đốc Học viện Marketing Cốc Cốc
   16 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hệ thống marketing online

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Đặng Đình Khanh
   Giảng viên
   19 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Nghệ thuật viết bài PR

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Seb Trần
   CMO Công ty SHi Marcoms
   13 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng quan hệ với báo chí

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Hoàng Xuân Phương
   Tiến sĩ Đại học Tarlac Philippine
   14 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   SEO thực hành từ A-Z

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Đình Tỉnh
   Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
   57 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hoạch định chiến lược PR

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Ngọc Thụy
   Chuyên gia về Truyền thông và Thương hiệu
   16 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Văn Thượng Hỉ
   Nhà đào tạo Marketing Online
   25 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Video Marketing cho người không biết công nghệ

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Văn Thượng Hỉ
   Giảng viên
   57 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Tiền Gia Trí
   Giám đốc Điều hành
   17 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Tuấn Hà
   Giảng viên
   30 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Nhập môn Google Analytics

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Mai Xuân Đạt
   Giám Đốc SEONgon
   16 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ xảo tổ chức sự kiện

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Seb Trần
   CMO Công ty SHi Marcoms
   12 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Content Marketing

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Khánh Tùng
   Thạc sĩ
   27 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xử lý khủng hoảng truyền thông

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Mạnh Hiền
   CEO Công ty CP Mindset
   14 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Trần Khánh Tùng
   Thạc sĩ
   26 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Kiều Thắng
   CEO & Founder Content Anpha
   40 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Định vị thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Đặng Thanh Vân
   Founder - CEO
   10 bài
   Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Phan Vĩnh Phúc
   iám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
   15 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Bill Nguyễn
   Creative & Strategic Planning Director
   13 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Smart Email Marketing

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
   Thạc Sĩ/ MBA
   23 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   PR Ứng dụng

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Nguyễn Mạnh Hiền
   Thạc sĩ
   18 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Làm SEO cho kinh doanh bất động sản

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Lê Phúc Khánh
   Giảng viên
   20 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Kỹ năng viết bài PR

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Thiên Trần
   Chuyên gia Marketing - PR
   14 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lập kế hoạch truyền thông hiệu quả

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Seb Trần
   CMO Công ty SHi Marcoms
   11 bài
   Marketing & Brand - PR – Sự kiện

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Lên TOP theo phong cách SEO mũ trắng

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Mai Xuân Đạt
   Giám Đốc SEONgon
   39 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Định vị thương hiệu dành cho doanh nghiệp

   198.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Đặng Thanh Vân
   Founder & CEO
   14 bài
   Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

   Đặt chỗ với Edu2review

   198.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Trở thành vua bán hàng cùng SEO

   298.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
   ThS/ MBA
   32 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   298.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

   398.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Marsal Academy
   Tổ chức đào tạo
   30 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   398.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

   398.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Marsal Academy
   Tổ chức đào tạo
   68 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   398.000 ₫
   Đặt chỗ ngay

   Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung

   398.000 ₫
   Kyna
   0.0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Tổng quan

   Marsal Academy
   Tổ chức đào tạo
   18 bài
   Marketing & Brand - Digital marketing

   Đặt chỗ với Edu2review

   398.000 ₫
   Đặt chỗ ngay