Học marketing và brand online | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
109 kết quả.

Kỹ năng quan hệ với báo chí

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hoàng Xuân Phương
Tiến sĩ Đại học Tarlac Philippine
14 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

SEO thực hành từ A-Z

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đình Tỉnh
Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
57 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thực hành quảng cáo cùng Cốc cốc

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thành Long
Giám đốc Học viện Marketing Cốc Cốc
16 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hệ thống marketing online

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Đình Khanh
Giảng viên
19 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật viết bài PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
13 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hoạch định chiến lược PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Ngọc Thụy
Chuyên gia về Truyền thông và Thương hiệu
16 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Văn Thượng Hỉ
Nhà đào tạo Marketing Online
25 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Video Marketing cho người không biết công nghệ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Văn Thượng Hỉ
Giảng viên
57 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tiền Gia Trí
Giám đốc Điều hành
17 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tuấn Hà
Giảng viên
30 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nhập môn Google Analytics

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Mai Xuân Đạt
Giám Đốc SEONgon
16 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ xảo tổ chức sự kiện

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
12 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Content Marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
27 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xử lý khủng hoảng truyền thông

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Hiền
CEO Công ty CP Mindset
14 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
26 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Kiều Thắng
CEO & Founder Content Anpha
40 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Định vị thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Thanh Vân
Founder - CEO
10 bài
Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Vĩnh Phúc
iám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
15 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bill Nguyễn
Creative & Strategic Planning Director
13 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Smart Email Marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
Thạc Sĩ/ MBA
23 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

PR Ứng dụng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Hiền
Thạc sĩ
18 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Làm SEO cho kinh doanh bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Phúc Khánh
Giảng viên
20 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng viết bài PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thiên Trần
Chuyên gia Marketing - PR
14 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Lập kế hoạch truyền thông hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
11 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Lên TOP theo phong cách SEO mũ trắng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Mai Xuân Đạt
Giám Đốc SEONgon
39 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Định vị thương hiệu dành cho doanh nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Thanh Vân
Founder & CEO
14 bài
Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Trở thành vua bán hàng cùng SEO

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
ThS/ MBA
32 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
30 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
68 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
18 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay