Học marketing và brand online | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
109 kết quả.

Kỹ năng quan hệ với báo chí

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hoàng Xuân Phương
Tiến sĩ Đại học Tarlac Philippine
14 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

SEO thực hành từ A-Z

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đình Tỉnh
Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
57 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thực hành quảng cáo cùng Cốc cốc

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thành Long
Giám đốc Học viện Marketing Cốc Cốc
16 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hệ thống marketing online

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Đình Khanh
Giảng viên
19 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật viết bài PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
13 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hoạch định chiến lược PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Ngọc Thụy
Chuyên gia về Truyền thông và Thương hiệu
16 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Văn Thượng Hỉ
Nhà đào tạo Marketing Online
25 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Video Marketing cho người không biết công nghệ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Văn Thượng Hỉ
Giảng viên
57 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tiền Gia Trí
Giám đốc Điều hành
17 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tuấn Hà
Giảng viên
30 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nhập môn Google Analytics

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Mai Xuân Đạt
Giám Đốc SEONgon
16 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ xảo tổ chức sự kiện

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
12 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Content Marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
27 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xử lý khủng hoảng truyền thông

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Hiền
CEO Công ty CP Mindset
14 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
26 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Kiều Thắng
CEO & Founder Content Anpha
40 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Định vị thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Thanh Vân
Founder - CEO
10 bài
Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Vĩnh Phúc
iám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
15 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Bill Nguyễn
Creative & Strategic Planning Director
13 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Smart Email Marketing

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
Thạc Sĩ/ MBA
23 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

PR Ứng dụng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Mạnh Hiền
Thạc sĩ
18 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Làm SEO cho kinh doanh bất động sản

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Lê Phúc Khánh
Giảng viên
20 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng viết bài PR

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Thiên Trần
Chuyên gia Marketing - PR
14 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Lập kế hoạch truyền thông hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
11 bài
Marketing & Brand - PR – Sự kiện

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Lên TOP theo phong cách SEO mũ trắng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Mai Xuân Đạt
Giám Đốc SEONgon
39 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Định vị thương hiệu dành cho doanh nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Đặng Thanh Vân
Founder & CEO
14 bài
Marketing & Brand - Branding (Thương hiệu)

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Trở thành vua bán hàng cùng SEO

298.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh
ThS/ MBA
32 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

298.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
30 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
68 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung

398.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
18 bài
Marketing & Brand - Digital marketing

Đặt chỗ với Edu2review

398.000 ₫
Đặt chỗ ngay