Content Marketing | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Content Marketing

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
27 bài

+ Hiểu được “Thế nào là Content Marketing?”

+ Có kiến thức về các loại hình Content mà doanh nghiệp áp dụng trong các chiến dịch

+ Đúc kết những kinh nghiệm quý giá từ việc phân tích các case study

+ Có những gợi ý để gia tăng khả năng sáng tạo, cách viết Content Marketing

Giảng viên

  • Giảng viên nhận bằng Thạc sỹ tại Đại học Sorbonne Paris với chuyên ngành Marketing

  • Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu chiến lược tiếp thị, bán hàng với khả năng nắm bắt sự phát triển của thị trường trong ngành dịch vụ, giải trí và tiêu dùng nhanh

  • Giảng viên đang công tác tại Trường cao đẳng KENT, Hiệp hội Marketing Việt Nam, BMG