PR Ứng dụng | Edu2Review

PR Ứng dụng

0 đánh giá

Thành tiền

198,000đ

Khóa học

Viết đánh giá
Nguyễn Mạnh Hiền
Thạc sĩ
18 bài
  • Xác định những yêu cầu phải có của người làm PR

  • Tự xây dựng và lựa chọn loại hình PR thích hợp

  • Biết cách lập kế hoạch, thực thi, đánh giá, đo lường kết quả của một chiến dịch PR

  • Đúc kết kinh nghiệm từ những case study

Giảng viên

  • CEO Công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo Mindset
  • Chuyên gia tư vấn truyền thông tiếp thị & PR chiến lược
  • Giảng viên Học viện BMG, bộ môn PR, Xử lý khủng hoảng
  • Hơn 17 năm làm báo chuyên nghiệp cho Thanh niên, Sài Gòn giải phóng, Công An TP.HCM
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, 2014 (Đại học UBIS, Thụy Sỹ)
  • Cử nhân văn chương, ĐH Tổng hợp TP.HCM