Quản trị và điều hành chiến lược Marketing | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

0 đánh giá

Thành tiền

398.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Marsal Academy
Tổ chức đào tạo
68 bài
  • Nắm bắt cách thức hoạch định chiến lược marketing chuyên nghiệp
  • Nâng cao khả năng quản trị và điều hành chiến lược marketing
  • Thiết lập và tiến hành thực hiện các hành động chiến lược một cách hiệu quả
  • Sử dụng thành công các công cụ giúp triển khai kế hoạch

Giảng viên

TNI GROUP là hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh và giáo dục dành cho người Việt với SỨ MỆNH nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. Nơi đây cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng thời mang đến kiến thức bài bản, phù hợp môi trường thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt.

TNI GROUP đã kiến tạo 5 đơn vị kinh doanh chiến lược, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, bao gồm:

  • TNI Business School – MBA For All: trường kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, đặt các tiêu chí đào tạo là thực tiễn và bài bản lên hàng đầu.

  • N-Hub – Job Unlimited Connection: tổ chức kết nối các doanh nghiệp với một nhận lực đa dạng và rộng lớn.

  • T-Agency – A-Z Marketing Outsource: tổ chức cung cấp và thực thi lộ trình marketing từ A-Z dành cho doanh nghiệp Việt.

  • Marsal – Marketing In-Hourse Training: chương trình đào tạo marketing tại chỗ, theo vấn đề riêng của từng doanh nghiệp.

  • I-StartLab – Where The Legend Begins: nuôi dưỡng những người có tinh thần làm chủ và tổ chức ươm mầm các dự án khởi nghiệp thực thụ.