Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Trần Khánh Tùng
Thạc sĩ
26 bài
  • Xác định 5 công cụ chính yếu nhằm giúp cho việc thực hiện truyền thông tích hợp IMC

  • Các bước để xây dựng mô hình AIDA

  • Hiểu về sự phát triển của môi trường truyền thông marketing và các nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay

  • Thiết lập quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo và chiến lược truyền thông tích hợp

  • Đúc kết kinh nghiệm từ các case study thành công

Giảng viên

  • Thạc sỹ ĐH Sorbonne Paris - chuyên ngành Marketing.
  • Hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu chiến lược tiếp thị, bán hàng với khả năng nắm bắt sự phát triển của thị trường trong ngành dịch vụ, giải trí và tiêu dùng nhanh, đảm bảo giải đáp tận tình các câu hỏi của học viên.
  • Giảng viên Trường cao đẳng KENT, Hiệp hội Marketing Việt Nam, BMG.