Xử lý khủng hoảng truyền thông | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Xử lý khủng hoảng truyền thông

0 đánh giá

Thành tiền

198.000 ₫

Khóa học

  Viết đánh giá
Nguyễn Mạnh Hiền
CEO Công ty CP Mindset
14 bài
  • Xác định và nhận biết nguồn gốc của khủng hoảng truyền thông
  • Nhận dạng các loại khủng hoảng truyền thông
  • Nắm quy trình giải quyết khủng hoảng truyền thông
  • Đúc kết kinh nghiệm từ những case study về khủng hoảng truyền thông

Giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

  • CEO Công ty Cổ phần Truyền thông và Đào tạo Mindset.

  • Chuyên gia tư vấn truyền thông tiếp thị & PR chiến lược

  • Giảng viên Học viện BMG, bộ môn PR, Xử lý khủng hoảng

  • Hơn 17 năm làm báo chuyên nghiệp cho Thanh niên, Sài Gòn giải phóng, Công An TP.HCM

Trình độ học vấn:

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, 2014 (Đại học UBIS, Thụy Sỹ)

  • Cử nhân văn chương, ĐH Tổng hợp TP.HCM

Bên cạnh đó, ông còn tham gia giảng dạy các môn Kỹ năng xử lý khủng hoảng, PR tổng quát và Kỹ năng viết