Tô Huỳnh Như Ý | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tô Huỳnh Như Ý

GIỚI THIỆU

 • Họ tên: TÔ HUỲNH NHƯ Ý
 • Năm sinh: 1994
 • Công việc: Chuyên viên hỗ trợ quan hệ khách hàng

.


.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Gói: Tư vấn ngành Quản trị kinh doanh

► Mức phí: 300.000/giờ

 • Nội dung chi tiết về ngành học và chương trình học
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
 • Chia sẻ trải nghiệm làm việc trong môi trường Ngân hàng
 • Chia sẻ trải nghiệm khi học tập ở ĐH Kinh tế - Luật

.


.

HỌC VẤN

2012 – 2016:

 • Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT - ĐHQG TP. HCM
 • Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • GPA: 8.0/10

2009 – 2012:

 • Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM
 • Khối chuyên Sinh

.


.

KINH NGHIỆM

05/2018 - Hiện tại | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN CHÍNH HỖ TRỢ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB)

 • Hỗ trợ Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa Ngân hàng và doanh nghiệp
 • Đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và tuân thủ các chuẩn mực theo qui định Ngân hàng.
 • Viết tờ trình phân tích đánh giá tài chính doanh nghiệp, bảo vệ ý kiến trước hội đồng tín dụng và đầu tư.
 • Tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp và thiết kế sản phẩm ngân hàng phù hợp.

.

05/2017 - 05/2018 | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN CHÍNH HỖ TRỢ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)

 • Là đầu mối liên hệ giữa Khách hàng doanh nghiệp và Ngân hàng trong các giao dịch hằng ngày.
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nắm được các hồ sơ cần thiết khi giao dịch với ngân hàng
 • Liên hệ các phòng ban đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

.

12/2015 - 03/2017 | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG

Công ty Cổ phần Quảng cáo thông minh (Cleverads)

 • Sáng tạo nội dung quảng cáo kênh kỹ thuật số như Facebook, từ khóa Google.
 • Quản lý fanpage của khách hàng, trả lời và tư vấn thông tin theo đúng định hướng thương hiệu.
 • Lên kế hoạch quảng cáo và truyền thông kỹ thuật số, trình bày trước khách hàng, thuyết phục và lập kế hoạch triển khai.

.


.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh - Năm 2014

 • Vị trí: Trưởng ban thiết kế - điều phối IT


Cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh - Năm 2013

 • Vị trí: Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm, truyền thông sự kiện

.


KỸ NĂNG

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

 • Chăm sóc khách hàng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Bán hàng

KỸ NĂNG MỀM

 • Quản lý thời gian
 • Giải quyết vấn đề
 • Đàm phán
 • Sắp xếp, tổ chức công việc

TIN HỌC

 • Excel
 • Word
 • Powerpoint
 • Photoshop

.


.

KHEN THƯỞNG

 • Tiếng Anh dùng trong kinh doanh – Kỹ năng Viết (Đại học Công Nghệ và Khoa Học Hồng Kông) – 07/2015
 • Chứng chỉ về Thương hiệu và gắn kết trên nền tảng kỹ thuật số (Đại học Curtin) – 03/2015
 • Chứng chỉ về bán hàng và chăm sóc khách hàng (Đại học Kinh tế - Luật) -03/2014
 • Giải nhất cuộc thi Rock Your Skill (Khoa Quản trị kinh doanh – trường Đại học Kinh tế Luật tổ chức) – 01/2014

Tư vấn ngành học