Trần Lê Phương Ngọc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trần Lê Phương Ngọc

GIỚI THIỆU

 • Họ tên: TRẦN LÊ PHƯƠNG NGỌC
 • Năm sinh: 1995
 • Công việc: Chuyên viên Phát triển Dự án – Công ty cổ phần EBIV

.


.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Gói: Tư vấn ngành Quản trị - Luật - Chuyên ngành Luật học

► Mức phí: 300.000VNĐ/ca tư vấn

 • Nội dung chi tiết về ngành học và chương trình học
 • Cách học tập ngành Luật
 • Môi trường học tập ở trường ĐH Luật TP. HCM
 • Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

.


.

HỌC VẤN

2013 – 2018:

 • Trường: ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
 • Ngành: QUẢN TRỊ - LUẬT
 • GPA: 2.99/4 (7.73/10)

2010 – 2013:

 • THPT Lê Thánh Tôn (Quận 7)
 • Thành tích: 12 năm học sinh giỏi

.


.

KINH NGHIỆM

03/2019 - Hiện tại | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Công ty Cổ phần EBIV

 • Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ
 • Triển khai và báo cáo kết quả các chiến lược, kế hoạch kinh doanh
 • Phối hợp với các bộ phận chuyên trách hỗ trợ các hoạt động của dự án
 • Quản lý đội ngũ thực tập sinh, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc

.

► 08/2018 - 03/2019 | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Công ty Cổ phần EBIV

 • Nắm bắt các hoạt động chung của toàn công ty và từng bộ phận
 • Nhận biết các vấn đề, đề xuất giải pháp cải tiến và triển khai trên thực tế
 • Phân bổ và kiểm tra việc triển khai hoạt động cải tiến

.

► 04/2018 - 03/2019 | Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Công ty Cổ phần EBIV

 • Social Marketing: Quản lý, định hướng và thiết kế bài đăng trên kênh Facebook.
 • Team admin: Ghi nhận và quản lý các hoạt động của team, giám sát và đề xuất các thay đổi khi cần thiết.

.


.

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

► Phong trào sinh viên cấp trường

 • Chức vụ: Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Sinh Viên trường, Phó Ban tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.
 • Nhiệm vụ: Quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động của cấp cơ sở.

► Phong trào sinh viên cấp chi hội

 • Chức vụ: Chi hội trưởng chi hội QTL38
 • Nhiệm vụ: Quản lý và tổ chức các hoạt động tại cấp cơ sở

.


.

KỸ NĂNG

 • Lập kế hoạch Marketing (Ngắn hạn)
 • Sử dụng các công cụ Digital Marketing
 • Thiết kế đồ họa cơ bản (Ps, Ai)
 • Quản lý thời gian
 • Giải quyết vấn đề
 • Tin học văn phòng

.


.

KHEN THƯỞNG

 • Nhân viên sáng tạo của năm (2018) – EBIV JSC
 • Tài năng trẻ triển vọng của năm (2018) – EBIV JSC.

Tư vấn ngành học